WSPÓŁPRACA

Emdesi

Tworzymy projekty, zajmujemy się nadzorem autorskim w trakcie realizacji oraz całościowym wykonawstwem inwestycji.

Najważniejszy jest dla nas twórczy dialog z klientem. W jego wyniku powstaje projekt wstępny, a po jego akceptacji - projekt szczegółowy wraz z dokumentacją wykonawczą.

Pierwsze spotkanie, zmierzające do określenia zakresu prac i oczekiwań Klienta, jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.